Sjukgymnastik

Vi är fyra legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter med lång och bred erfarenhet. Vi arbetar tillsammans på Kristianstads modernaste idrottsskademottagning Xercise.

Vi hjälper er med kroppsliga besvär

  • Alla former av idrottsskador
  • Besvär från muskler och leder
  • Nack- och ryggbesvär
  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Neurologiska besvär eller sjukdomar

Vi erbjuder bland annat

  • Rehabträning efter skada eller inför/efter operation
  • Mobiliseringar och manipulationer
  • Akupunktur, bland annat som smärtlindring, muskelavslappning samt mot huvudvärk och olika hormonella besvär.
  • Tejpning och mycket mer

Vi har ett brett kontaktnät som ger dig goda förutsättningar till rätt vårdnivå. Fritt vårdsökande gäller och du behöver inte kontakta läkare eller vårdcentral först. Vi har inget remisskrav. Alla är välkomna; gamla som unga! Patientavgift: 200 kronor/besök, högkostnadsskydd gäller. Barn under 18 år har fri sjukvård.

Hjärtligt välkomna!

Fysioterapi inom Hälsoval Skåne

Politikerna i Region Skåne (Landstinget) införde i maj 2009 Hälsoval Skåne. (I övriga landet kallas detta Vårdval). Hälsoval Skåne innebar en organisationsförändring inom bl. a. primärvården. Varje person i befolkningen förväntas lista sig hos en Vårdenhet (Vårdcentral), där läkare, sjukgymnaster m. fl. finns. I Sveriges Radio 2010-03-22 uttalade sig dr Benny Ståhlberg, chef för Primärvården Skåne, att det är självklart att respektera patientens val av fysioterapeut.I Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, 6 kap. 6§ står det att patienten ska ges individuellt anpassad information om sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Privatpraktiserande sjukgymnaster tillhör den gruppen vårdgivare. Har du funnit en sjukgymnast med god kompetens och som uppfyller Dina krav och behov, så har Du Din fulla rätt att välja den fysioterapuet. Ingen personal på Din vårdenhet kan påverka Dig till att söka hjälp hos Vårdenhetens sjukgymnast. Du behöver inte ha en remiss från läkare för att få komma till privatpraktiserande fysioterapeuter.

Information om hälso- och sjukvård finner du gratis på www.1177.se FYSIOTERAPI = SJUKGYMNASTIK Fr. o. m. 2014-01-01 är LEG. FYSIOTERAPEUT en ny skyddad yrkestitel i patientsäkerhetslagen. Titeln leg. sjukgymnast finns kvar som skyddad yrkestitel. Examen benämnes FYSIOTERAPIEXAMEN.

Teamet

Jenny Meijer

Jenny Meijer

Frida Berlin

Frida Berlin

Mats Grönblad

Mats Grönblad